مهندس مرتضی محمد جعفری

آقای مرتضی محمد جعفری | سرپرست واحد حسابداری

بهترین نکته‌ی کار توی شیدکو برای من، همکاری با آدم‌هاییه که هم به‌شدت باهوش و حرفه‌ای هستند، هم متعهد و بااخلاق و پر انرژی. احترام متقابل، آزادی عمل در تصمیم‌گیری‌های کاری و باور توانایی‌ها مهم‌ترین خصوصیاتی هستند که روز اول کار در شیدکو دیدم و در حال حاضر به مدت 10 سال هست که با شیدکو و مدیریت شمس همکاری دارم.

 •  ـ آشنایی با پروسه انجام کار شرکت های تولیدی 
 •  – مسلط به کلیه بخش‌های نرم افزارهای حسابداری
 •  – مسلط به اکسل و ICDL
 •  – آشنا به امور مالیات
 • – آشنا به حسابداری فروش
 • ثبت و کنترل اسناد واریزی مشتریان در سیستم حسابداری
 • کنترل حواله های خروج انبار با فاکتورهای صادره
 • کنترل فاکتورهای فروش با واریزی مشتریان
 • نگهداری و ثبت کلیه اسناد فروش در سیستم حسابداری
 • نگهداری حساب مشتریان
 • ارائه گزارشات مرتبط با فروش به مدیریت
 • تسلط به امور مالی بازرگانی