آقای زاهد پور

مهندس محمدعلی زاهدپور | سرپرست فروش منطقه غرب و جنوب کشور

شیدکو با فراهم کردن محیطی صمیمی و پر چالش، سعی در رشد شرکت بر پایه ی رشد فردی نیروهای خود دارد.

  • شناخت دقیقی از بازار، رقبا و پتانسیل‌های فروش 
  • توانایی انجام مذاکرات موثر و توافقات اصولی در چهار چوب تعاملات حرفه‌ای با مشتری
  • فن بیان عالی، با انگیزه و دارای روحیه کار تیمی
  • دارای مهارت‌های ارتباطی بالا و آشنا به مذاکرات تلفنی 
  • مدیریت ارتباط با مشتری
  • ارائه راهکار و قدرت تصمیم‌گیری
  • پیگیری اثربخش
  • آشنا به سامانه های CRM