امیر حموله

مهندس امیر حموله | سرپرست واحد تولید و کارشناس واحد تحقیق

شیدکو همواره بستر مناسبی برای ارتقای دانش همکاران بوده و به علت به اتمام رسیدن فعالیت ها در تیم‌هایی پویا برای رسیدن به اهداف بزرگ شرکت، فضایی مناسب برای انجام کار تیمی با فضایی دوستانه است استقبال از ایده‌های جدید باعث شده سازمان رو به توسعه باشد.

  • درک خط‌مشی‌های کیفیت و همسان‌سازی فعالیت‌های واحد در رابط با آن‌ها
  • مستندسازی اهداف و برنامه کیفیت واحد تحقیق و توسعه و ارائه پیشنهادها به مدیران ارشد
  • پژوهش با محوریت شناسایی مخاطرات و فرصت‌های تجاری پیش روی سازمان
  • تحلیل هوشمندانه بازار و شناسایی نیازهای حال و آینده مشتریان 
  • تسط بر تکنیک های افزایش بهره وری و کارایی، افزیش تولید و کاهش هزینه‌ها
  • شناسایی الزامات قانونی مرتبط با یک محصول یا خدمات
  • آشنا به فنون طراحی و توسعه محصولات