مهندس موسوی فر

مهندس امین موسوی فر | سرپرست خط تولید

محیط سالم و بدون حاشیه ی شیدکو و حسی که به شیدکو پیدا می‌کنید، شمارو آماده‌ی هر نوع پروژه ای می‌کنه. در شیدکو، باهم، یاد می‌گیریم، درست میکنیم و از کار کردن لذت می‌بریم.

  • توانایی هدایت و هماهنگی فعالیت‌های کارکنان و برنامه ریزی حرفه ای
  • دارای روحیه کار تیمی و  انجام هماهنگی فعالیت‌های درون سازمانی
  • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید و توالی‌ عملیات 
  • تسلط بر اصول تولید به هنگام(JIT) 
  • تسلط بر اصول تضمین کیفیت محصولات و بازرسی مواد
  • تسلط بر امور مربوط به نگهداری و تعمیرات 
  • آموزش حرفه ای کارکنان در خصوص کار با تجهیزات و ایمنی محیط کار