مهندس زهرا جدیری

مهندس زهرا جدیری | مدیر روابط عمومی

شیدکو جای کسانی‌ است که با مسئول و پر تلاش و اهل ریسک هستند. شادی و انگیزه‌ی بچه ها برای انجام کارهای بزرگ، شروع هر پروژه است و همیشه به دنبال یادگیری موضوعات جدید هستیم.

  • آشنایی به اصول و فنون مذاکره
  • ایجاد ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی
  • تسلط به فضای مجازی
  • مهارت‌های گفتاری بالا و تسلط به اصول و فنون مزاکره
  • تسلط به اصول گزارش‌نویسی حرفه ای
  • روش‌های سنجش افکار عمومی
  • مسلط به تولید محتوا حرفه ای