مهندس سجاد ایزدی

مهندس سجاد ایزدی | سرپرست واحد خرید

شیدکو شرکتی از فرصت های بکر و دست نخورده برای پیشرفت هست. ما در شیدکو هر روز اتفاق های خوب را رقم می زنیم و افتخار می کنیم که با انسانهایی پویا و توانمند و پر انرژی در حال خلق یک تجربه ارزشمند هستیم.

  • تسلط بر بازارهای داخلی و خارجی
  • تسلط بر مبانی بازاریابی و فروش
  • تسلط بر کار با کامپیوتر و نرم افزارهای حرفه ای ارزیابی
  • بررسی قیمت ها و ارزش محصولات و انجام ارزیابی تامین کننده به صورت حرفه ای