مهنس علی صالحی

مهندس علی صالحی | مدیر تولید و کارشناس بازرگانی

بودن در مجموعه شیدکو با وجود ارزشهای زیادش و تعهد اعضاء خانواده نسبت به آن‌ها از احترام متقابل، صداقت و رفاقت به ما آموخت که می‌توان به غیر ممکن‌ها رسید.

  • چگونگی استفاده درست از نیروی کار و تجهیزات برای رسیدن به اهداف تولید
  • کنترل تولید محصولات مطابق با برنامه های زمانبندی و بودجه تخصیصی
  • آموزش و ارزیابی کارگران به منظور تامین نیروی انسانی کافی و ماهر برای بخش تولید یا کارخانه
  • تحلیل داده های مربوط به تولید به منظور بررسی میزان انطباف عملیات تولید با برنامه ریزی صورت گرفته
  • رفع هر نوع مشکل تولیدی در صورت بروز