مهندس فهیمه ایمانیان

مهندس فهیمه ایمانیان | حسابدار خرید

همیشه چیزی که برای من مهم، هماهنگ بودن بچه ها و محیط دوستانه بوده و هست… همین باعث شده که هرروز با شوق بیشتری سراغ چالش‌های جدید برم! در نهایت اینکه از محیط کارم در کنار مهندس شمس رضایت کامل دارم، عاملی شده که به بسیاری از موفقیت‌های شغلیم بتونم برسم.

  • مسئولیت‌پذیر و متعهد
  • برخورداری از فن بیان و روابط عمومی بالا
  •  توانا در امور خرید
  • آشنا با بازار قطعات صنعتی
  • تسلط بر اصول چانه زنی و مذاکرات حرفه ای
  • توانایی در ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان