مهندس پریامهرآفرین

مهندس پریامهرآفرین | مسئول برنامه ریزی تولید

ما یک خانواده جوان، پر انرژی، صمیمی، همدل هستیم که با  تخصص و تلاش، ایده‌های جدید و بزرگ خودمان را اجرایی و از این موفقیت‌ها لذت می‌بریم. اگر به دنبال فضایی برای ارتقا خودتون و پایان روزمرگی‌های کاری هستید، حتما با مهندس شمس و شیدکو همراه شید.

  • کارشناس برق 
  • کارشناس ارشد صنایع
  • دارای مدرک دوره تخصصی تضمین کیفیت
  • تسلط به اصول طراحی چیدمال کارخانه
  •  آشنا به مبانی اصول ارگونومی 
  • افزایش بهره وری کارکنان
  • تسلط به اصول زمانسنجی