مهندس کیانی

مهندس کیانی | کارشناس فروش و بازرگانی

شیدکو با ایجاد فضای صمیمی و دوستانه، جو صمیمی را به وجود آورده که همه اعضای شیدکو با تمام قدرت جهت ارتقا هر چه بیشتر کیفیت در خدمات به مشتریان محترم در تلاش هستند.

  • قدرت تعامل و روابط عمومی بالا   
  • مسلط به قواعد بازاریابی   
  • مهارت های مدیریتی   
  • تجزیه و تحلیل داده های آماری    
  • شناسایی بازار هدف